NAUKOWA REFLEKSOLOGIA STÓP DR. JESUSA MANZANARES`A

Naukowa Refleksologia Stóp Dr Jesusa Manzanares`a

Dr Jesus Manzanares jest znanym na całym świecie lekarzem medycyny i chirurgii, doktorem nauk medycznych oraz pionierem w dziedzinie badań refleksologii na bazie neurofizjologii. Światowej sławy Refleksolog przez 40 lat przebadał 80 tysięcy pacjentów klinicznych w dwóch szpitalach uniwersyteckich w University Hospital Vall D’Hebron i Hospital Sagrado Corazon w Barcelonie opracowując niezwykle precyzyjnie anatomicznie mapy stóp, które bardzo różnią się od znanych map bazujących na meridianologii.

W swoich analizach doktor skupia się na trzech głównych zjawiskach: wyjaśnieniu podstaw neurofizjologicznych (ścieżek w układzie nerwowym stosowane w refleksologii), określeniu specyficznej anatomicznej lokalizacji obszarów odruchowych stóp i wreszcie na ustaleniu protokołów refleksologii. Doktor w swoich badaniach pokazuje w jaki sposób działa refleksologia i wyjaśnia ten proces. Udowodnił w sposób naukowy m.in. za pomocą EEG zmiany częstotliwości fal mózgowych, gdzie impuls dociera do mózgu przez nerwy obwodowe jako odpowiedź na stymulację poszczególnych stref odruchowych co przyczynia się do przywrócenia równowagi wewnętrznej czyli homeostazy organizmu.

Dalsze badania obejmują badania biopsyjne w celu określenia cech tkanki stóp w obszarach określanych jako „złogi”. Badania histopatologiczne złogów zlokalizowanych na stopach wykazały, że w próbce złogowej aż 42% stanowiły włókna nerwowe czyli materia organiczna, która z 8% zdrowej tkanki zwiększyła się aż pięciokrotnie w włókna nerwowe, kolejne 28% to tkanka naczyniowa podczas gdy ilość tkanki łącznej zmniejszyła się z 60 do 30%.

Naukowa Refleksologia Stóp Dr Jesusa Manzanares`a

Kolejne badania doktora to skrzyżowane odwzorowanie odruchów w stopach, aby zapewnić precyzję i korektę teorii strefy Fitzgeralda, badania z wykorzystaniem refleksologii w ADHD oraz badania podsumowujące korzystny wpływ refleksologii na nadciśnienie.

W metodzie doktora bardzo ważną rolę odgrywa wyszukiwanie i interpretacja złogów podskórnych. Mapy hiszpańskiego Refleksologa zawierają szczegółowo rozrysowane strefy odruchowe całego ciała m.inn. struktur mózgu, nerwów czaszkowych, rdzenia kręgowego, kręgosłupa, mięśni, narządów czy gruczołów dokrewnych. Precyzyjna analiza stopy, rozmiar i konsystencja złogów oraz poziom bólu danej strefy pozwala zidentyfikować pierwotne przyczyny nierównowagi w organizmie i przygotować precyzyjnie plan terapii dostosowany do każdego indywidualnego przypadku klinicznego.